Problem att få tillstånd

Lägesrapport 2012-10-24

När jag skickade information till Er den 3 september var vi övertygande om att vi skulle få klart alla tillstånd och genomföra utbyggnaden under hösten. Jag skrev om våra problem att få tillstånd att förlägga kanalisation och fiber mellan strandfästet på Vaxön och vårt befintliga nät som går till Borgmästargården. Problemet är att man planerar utbyggnad av bostäder efter Eriksövägen. Efter avslag att få förlägga i mark har vi gjort vårt yttersta att få tillstånd att dra tillfällig luftledning. Både Vaxholm Stad och Roslagsvatten har varit kallsinniga till detta. Vi får helt enkelt inget tillstånd, oavsett vad vi föreslår. Ska vi flytta sträckan vi lägger sjökabel för att ta oss till befintligt nät krävs nya tillstånd för detta. Mycket tråkigt det hela, framförallt att Vaxholms stad är så negativa till utbyggnaden till Edholma.

Vaxholm Stads plan är att nytt VA-nät ska byggas efter Eriksövägen 2013. Vi har då möjlighet att lägga med kanalisation och kan efter detta bygga klart fibernätet. Vi har löpande kontakt med Vaxholm Stad och Roslagsvatten för att få fram en detaljerad tidplan. Jag återkommer så fort vi har någon ny information. När vi har löst tillståndsfrågan kommer jag att kontakta alla fastighetsägare för dialog om intresse kvarstår att få anslutning.

Återkom gärna om Ni har några funderingar

Hälsningar

Hans Clasén

Ecofibre AB/Teknikbyrån Kabel-TV AB

0735 455549