Edholmas historia

Dokument om kvarnen och Edholma gård edholma-historia

Historiafortet

Film om fortet 

billigatomter

Kartor över Edholma:

Trakten omkring Stockholm i IX blad från 1861 översedd 1892Trakten omkring Stockholm i IX blad från 1861 översedd 1892

Stadsplanekontorets karta över Stockholm med omgivningar från 1929Stadsplanekontorets karta över Stockholm med omgivningar från 1929

Häradskartor öfver Stockholms Län från 1907Häradskartor över Stockholms Län från 1907