ETF årsavgift

Årsavgift är 700 sek

Avgiften betalas till Plusgirokonto 35 40 09-3
Senast den sista augusti

SUMMA PER FASTIGHET: 700,00 kr

Ange vilken fastighet/fastigheter inbetalningen gäller.

Om du har några frågor om årsavgiften kan du kontakta Johan Lundin
johan-165@hotmail.com