Om Edholma

Östrabrygga

Många är vi som har Edholma som en oas dit vi åker så fort vi får en chans. Några av oss vill bara ta det lugnt och njuta medan andra väljer att bygga på huset och fixa i trädgården. Gemensamt för oss alla är att det är vår ö. Vi har tillsammans ansvaret för hur det ser ut och fungerar på ön och det är viktigt att vi alla respekterar detta. Nedan finns i bokstavsordning kortare information om vad som finns och vad som sker på Edholma, samt några regler. Till er som är nya på ön säger vi välkomna!

vårt Edholma folder

Edholma är en ö i Stockholms skärgård tillhörande Vaxholms kommun. Ön har cirka 100 stycken sommarboende varav 5 är bofasta. Till ön hör även Stora och Lilla Askholmen.

Edholma ligger mellan Resarö och Vaxholm och tillhörde tidigare Östra Ryds socken. På ön finns en äldre huvudbyggnad från slutet av 1700-talet, som tillhörde den gård som ägde marken på ön. På ön finns också en gammal kvarn som idag är kulturminnesmärkt och har restaurerats av Edholma Tomtägarförening.

 

start.17

Karta som Mats Nordström hittat på Spårvägsmuseet: Euréns Ångbåtskarta från 1897 med Fiskarstugan och väg till gården inlagd.

På 1930-talet köptes marken av AB Billiga Tomter som bebyggde ön med sommarhus, även själva gårdsområdet styckades i slutet av 1950-talet.

Senaste registrerade försäljningar hittar du på www.booli.se

ALLMÄNNINGAR
Enstaka mindre träd, buskar och sly får tas bort av medlem om hänsyn till närboende visas. Awerkning av flera eller större träd och buskar beslutas av styrelsen. Tänk på att allmänningarna inte är till för att förvara gammalt byggmaterial eller sopor!

ANSLAGSTAVLOR
med information finns vid Östra Bryggan och vid kvarnen.

BADSTÄLLEN
finns på öns norra sida vid Kvarnbryggan och på öns södra sida vid badviken.

CYKLAR
går bra att använda på ön.

EDHOLMA TOMTÄGAREFÖREN ING
är den äldsta i Stockholms skärgård och är en ideell förening för alla fastighetsägare på Edholma och Askholmarna. Styrelsen väljs på årsstämma som brukar hållas i maj månad. Styrelsen kan man kontakta för att ställa frågor eller framföra förslag.

ELDNING
är förbjuden under perioden 2 maj till 30 september. Mer om vad och hur du får elda finns på hemsidan. Att elda på berg är förbjudet.

EVA
är en samfällighet som förvaltar kommunalt vatten och avlopp på ön. Styrelse väljs på årsstämma som brukar hållas i maj månad.

FACEBOOK
Edholma har en egen Facebookgrupp.

FORDON
Utanför den egna tomten får motordrivna fordon användas endast då tyngre last måste transporteras. För tyngre fordon som ska användas vid t ex grävning eller byggnation krävs styrelsens tillstånd.

FORTET
är en gammal befästning från 1870 på öns nordöstra del. Kvarfinns endast ett gammalt ammunitionsrum och en utkik, i övrigt har området återställts av Försvarsmakten. Fin utsikt mot Kodjupet och dess fyr bjuds härifrån.

FOTBOLLSPLAN
där alla är välkomna att spela, finns ungefär på mitten av ön. Varje år på söndagen efter midsommarafton spelas här traditionsenlig match mellan Östra och Västra.

GLASÅTERVINNING
finns det kärl för vid båtklubben vid Engarn, samt vid Östra Bryggan.

GROVSOPOR
hämtas från ön två ggr om året, vår och höst, då en grovsopsbåt kommer till Östra Bryggan. Man ska själv vara där och lasta ombord sina sopor. För datum och tider, se anslag och hemsida.

HUNDAR
är jättetrevliga djur, men tänk på att det finns hundrädda personer på ön som inte uppskattar att bli hälsade på. Därför ska hundar hållas under kontroll på egna tomten samt vara kopp- lade på allmänna områden. Speciellt gäller detta under perioden 1 mars – 20 augusti, då hundar på allmän plats ska hållas kopplade enligt Naturvårdsverkets tolkning av jaktlagen, som gäller på Edholma. Vill du veta mer: www.naturvardsverket.se.
Tänk även på att plocka upp hundbajset.

INFORMATION
om vad som är på gång på Edholma finns på anslagstavlorna och på hemsidan www.edholma.org.

JAKT
är EJ tillåtet på Edholma. Endast styrelsen får vid behov ta beslut om detta.

KVARNEN
är faktiskt Stockholms skärgårds näst äldsta och byggdes troligen redan år 1797 . Kvarnen är kulturminnesmärkt och det är vi på Edholma som ansvarar för att den underhålls. Vill man se hur den ser ut på insidan kan man göra det på midsommardagen i samband med midsom- marfirandet, då den är upplåst.

MIDSOMMAR
firas varje år vid kvarnen, men av gammal tradition först på midsommardagen. Stången kläs med blommor och blad på midsommaraftonen och reses därefter. På midsommardagen samlas de som vill vid Engqvists grind (i vägskälet vid fotbollsplanen) och tågar till musik till kvarnen. Efter dans runt stången öppnar pilkastning, tombola, fiskdamm mm.
På söndagen spelas traditronell fotbollsmatch mellan Östra och Västra.

NATURVÄRDSDAG
har vi en gemensam på hösten. Denna dag röjs det främst sly och fälls träd. Efteråt bjuds det på korv och dricka för alla som deltagit. För närmare information om dag och samlingsplats, se anslag och hemsida.

OPTISK FIBER
det är förberett för dragning av fiber genom att det grävts ned rör till fastigheterna. lnom en snar framtid kan det finnas möjlighet att ansluta sig till ett nät med ‘100 Mbit/s.

POST
kan man få till lådan vid Östra Bryggan. Adressen dit är: Edholma 185 99 Vaxholm. Se till att hämta din post så det inte blir överfullt i lådan.

SIMSKOLA
hålls i badviken under två veckor i juli. En mycket uppskattad tradition som lockar många barn och även vuxna, som då kan passa på att ta simborgarmärket. Se anslag och hemsida för datum och tider.

SKRÄP
ansvarar vi alla för på vår ö. Skräp, fimpar, tomburkar, hundbajs mm. tar vi själva hand om. DU tar med dig DITT skräp hem och slänger.

SOPOR
hämtas från ön av SITA under sommarhalvåret. De som betalar helårsavgift får en nyckel som ger tillgång till en sopcontainer vid Östra Bryggan under vinterhalvåret.

SOPSORTERING
finns det i mindre skala vid Östra Bryggan.

STIGEN
på Edholma har utökats genom att en ny bit har röjts fram vid området Bets udde, på syd-östra delen av ön vid Östra Bryggan.
Namnet Bets udde kommer av att det är gammal betesmark, dvs. betesudden.

TIDNINGAR
är det många som får till lådan vid Östra Bryggan.
Kom ihåg att hämta din tidning så det inte blir överfullt i lådan.

ÅRSSTÄMMA
hålls varje vår av Edholma Tomtägareförening, där alla medlemmar är välkomna att deltaga. För datum och tid se anslag och hemsida.

ÖSTRA BRYGGAN
är vi rädda om eftersom den är allas stora kontakt med fastlandet. Max tillåten totalvikt på bryggan är tre ton. För att använda bryggan för på- och avlastning av tunga fordon och gods, ska godkännande erhållas av styrelsen i tomtägareföreningen.