Styrelse

EVAs styrelse
Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma

Ordförande
Anna Björkgren
Edholma 1:50
070 – 883 64 64
anna.bjorkgren@gmail.com

Vice Ordförande
Tomas Jakobsson
Edholma 1:82
070 – 688 25 55
tomas@effekt.se

Sekreterare
Gudrun Vanke
Edholma 1:116
073 – 318 04 31
gudrun.vanke@gmail.com

Kassör
Susan Samuelsson
Edholma 1:49
070 – 281 42 78
sms@sbmanagement.se

Ledamot
Thomas Calissendorff
Edholma 1:64
076 – 037 22 11
Thomas.jenny@live.se

Suppleant
Sten Hultman
Edholma 1:119
070 – 651 39 31
sten_hultman@hotmail.com

Suppleant
Anne Sellin
Edholma 1:113
076 – 224 57 05
annesellin@hotmail.com

 

Valberedning
Mats Nordström
Edholma 1:57
070 – 595 94 92
mats@nordstroem.net

Björn Johansson
Edholma 1:2
08 – 500 227 86
johansson.bjorn@hotmail.com