Styrelse

EVAs styrelse
Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma

Ordförande
Anna Björkgren
Edholma 1:50
070 – 883 64 64
anna.bjorkgren@gmail.com

Vice Ordförande
Tomas Jakobsson
Edholma 1:82
070 – 688 25 55
tomas@effekt.se

Sekreterare
Gudrun Vanke
Edholma 1:116
073 – 318 04 31
gudrun.vanke@gmail.com

Kassör
Susan Samuelsson
Edholma 1:49
070 – 281 42 78
sms@sbmanagement.se

Ledamot
Lars Lindström
Edholma 1:89
070 – 491 42 80
lars.lindstrom123@gmail.com

Ledamot
Sten Hultman
Edholma 1:119
070 – 651 39 31
sten_hultman@hotmail.com

Suppleant
Mikael Boberg
Edholma 1:123
070 – 661 06 38
mikael@q-be.se

Suppleant
Henrik Palmaeus
Edholma 1:113
070 – 240 34 30
henrik.palmaeus@gmail.com

 

Valberedning
Anette Nordström
Edholma 1:57
070 – 469 19 80
annette@nordstroem.net

Björn Johansson
Edholma 1:2
070 – 558 00 81
johansson.bjorn@hotmail.com