Alla inlägg av Magnus Rittnor

Midsommarfirande 2023

Midsommarfirande
Här är årets tider för midsommar.
Midsommarstången kläs på fredag klockan 15.00.
Midsommar firas traditionsenligt på lördagen, klockan 13.00, vi möts vid Engqvist grind (fotbollsplanen) för gemensam marsch till Kvarnen med sång och trumpetspel.
Karl Olandersson spelar trumpet som tidigare år.
Fotbolls matchen
I år kommer det finnas möjlighet för en barnmatch kl 10:30, 2×15 minuter för alla yngre barn på ön. Sedan kör vi den vanliga matchen kl 11.00 och de är som alltid barfota som gäller⚽️
Se till att dyka upp och hjälp din sida fram till vinst🏆
Glad midsommar! 🌸

Naturvårdsdag 1 oktober 2022

Dags att träffas och snygga till vår vackra ö.

På lördag 1 oktober klockan 10:00 träffas vi och tar ned buskar och träd på ön.

Som vanligt avslutar vi med korv och öl/dryck.

Förslagsvis delar vi på oss och ett gäng tar hand om allmänningen på Västra och ett gäng fortsätter med fortet som påbörjades förra året.

Grill vid 13:00 där vädret är som bäst, vi återkommer under dagen med plats.

Väl mött!

Midsommarfirande 2022

Midsommarfirande
Äntligen firar vi midsommar tillsammans!
Midsommarstången kläs på fredag klockan 15.00 Obs ny tid!.
Midsommar firas traditionsenligt på lördagen, klockan 13.00, vi möts vid Engqvist grind (fotbollsplanen) för gemensam marsch till Kvarnen med sång och trumpetspel.
Karl Olandersson spelar trumpet som tidigare år.
Rinne tar hand om Tombolan
Elison sköter Spikslagning
Magnus Rittnor sköter lekarna
Det ser även ut att bli kaffé i år.
Pilkastningen behöver ansvarig, tavlor mm finns hos Rinne, säg gärna till om ni kan ta hand om det.
Fotbolls matchen
Startar klockan 11.00 på söndagen.

Meddelande från styrelsen om att visa hänsyn

Nu när vi är så många ute samtidigt, så behöver vi tänka efter lite på våra grannar och hur de kan tänkas ha det med våra egenheter som vi själva kanske inte tänker på.
Sjövett
När du kommer eller åker väg med båten så kan man ju hålla igen lite på gasen tills man har kommit ut en bit från bryggan så dina grannar slipper Hela havet stormar varje gång du kommer eller åker från bryggan. Ett tips är att kolla bakåt så du inte lämnar svall.
Hundar
När din fyrfotade vän är ute på tomten själv och börjar ge skall, så gå gärna ut o se efter varför och säg till den att de är bra nu och att fler skall inte behövs.
Musik utomhus
När du känner att din utomhus tillvaro behöver lättas upp med lite musik så håll den inom den egna tomten och låt den inte slippa iväg över till grannar o allmänningar.
Om vi försöker att visa vår omgivning lite mer hänsyn så kommer vi alla att få en lite bättre vistelse på vår fina ö i sommar.

Kallelse till ordinarie Årsmöte med Edholma Tomtägareförening.  

På grund av rådande pandemi situation så skjuter föreningen på årsmötet fram till den 13/9 kl 13.00 på Tornvillan, Vaxholm.  

Formellt sett så öppnas mötet vid Kvarnen den 31/5 kl 13.00 för att genast ajourneras till den 13/9 kl 13.00 på Tornvillan, Vaxholm.

Ny påminnelse/ inbjudan kommer att skickas ut högst 30 dagar och minst 14 dagar innan, med samtliga dokument igen Informellt sett, så kommer bara två från styrelsen och en revisor bara att närvara, ingen medlem förväntas deltaga.

ETF resultat- och balansräkning 2019 samt budget 2020 – Blad1

ETF 200531 Kallelse till Årsmöte

Simskola v 28-29 2019

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och text

Anmäla barnen till simskolan  med nedan information i anmälan:
Namn:
Efternamn:
Ålder:
Simerfarenhet:
Har ditt barn intresse av att ta märken?
Vilka märken:

Anmälan till simskolan kan ni göra på mail: lotsjoblom@gmail.com
eller 0736 80 50 63

Vi ses till midsommar!
Lotta

Midsommar på Edholma 2019

Hej alla midsommarfirare på Edholma!

Vi hoppas på fint väder och många deltagare.

På Fredag träffas vi klockan 15.00 vid kvarnen och klär midsommarstången.

På Lördag klockan 13.00 är det som vanligt gemensamt tåg från Engqvist grind (100 meter öster om fotbollsplanen), vi går under sång och spel till kvarnen.

Fotbollsmatchen mellan Östra och Västra spelas på Söndag klockan 11.00.

Varmt välkommna!

Midsommar 2018

Hej alla midsommarfirare på Edholma!

Vi hoppas på fint väder och många deltagare.

På Fredag träffas vi klockan 15.00 vid kvarnen och klär midsommarstången.

På Lördag klockan 13.00 är det som vanligt gemensamt tåg från Engqvist grind (100 meter öster om fotbollsplanen), vi går under sång och spel till kvarnen.

 

Varmt välkommna!

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 20 MAJ 2018

EDHOLMA TOMTÄGAREFÖRENING KALLAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 20 MAJ 2018

Stämman börjar klockan 13.00
Tornvillan i Vaxholm
Västra Ekuddsgatan 2
185 31 Vaxholm

Kaffe med bröd serveras till en kostnad av 40 kronor per person
Tag gärna med jämna pengar!

 

 

Förslag till dagordning vid årsmötet i Tornvillan den 20 maj klockan 13.00 2018

1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande att leda förhandlingarna

3 Val av sekreterare

4 Mötets behöriga utlysande (kallelse med post eller e-post minst 14 dagar före)

5 Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning

6 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll

7 Verksamhetsberättelse för 2017. Beslut att fastställa densamma

8 Framläggande av årsredovisning

9 Framläggande av revisionsberättelse

10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11 Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

12 Fastställande av budget

13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

14 Fastställande av arvode till ledamöter och suppleanter för 2018

15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter

16 Val av revisorer samt suppleanter

17 Val av valberedning

18 Vi söker medlemmar som vill ta hand om pilkastning, tombola, peka rätt, fiskdamm och kaffeservering samt gräsklippning runt stång och fotbollsplan.
Midsommarstången kläs på fredag klockan 15.00

19 Övriga frågor

20 Mötets avslutande

 

Edholma Tomtägareförening (ETF) Verksamhetsberättelse för år 2017

Årsstämman hölls den 21 maj i Tornvillan, Vaxholm. Under året har tre protokollförda sammanträden hållits.

Styrelsen har bestått av:
Peter Carlson                                                                        (ordförande)
Magnus Rittnor                                                                    (sekreterare)
Johan Lundin                                                                         (kassör)
Johan Torstenson                                                               (ledamot)
Peter Hagman                                                                    (ledamot)
Caroline Westcott                                                               (suppleant)
Lars Elison                                                                              (revisorer)
Lena Rinne och Kerstin Lindström                                 (revisorsuppleanter)
Bengt Elison och Lars-Åke Fredberg                            (valberedning)

Medlemmar: Föreningen har under året haft 105 medlemmar (en har avslutat medlemskap). Medlemsavgiften har varit 700 kr per tomt.
Naturvårdsdag/gemensam arbetsdag för alla medlemmar: Vid arbetsdagen 23 september röjdes det vid kvarnen och Badviken. Efter avslutad arbetsdag bjöds det på goda grillade korvar, läsk och öl. Ett stort tack till alla er som kom och arbetade för vår sak!
Övrigt: Dikning på västra är klar och vi ser hur resultatet faller ut vid årstidernas förändring. Om det inte torkar upp så överväger vi en träspång vid det sankaste partiet.

Midsommarfirande: På midsommaraftonen smyckades majstången med löv och blommor av glada barn och vuxna. Enligt gammal Edholmatradition hölls midsommarfirandet på midsommardagen vid kvarnen. Midsommar-tåget startade som vanligt vid Engqvists grind och gick till kvarnen under sång och musik av jazz trumpetaren Karl Olandersson. Edholma tomtägarförening gav Karl en Klong ljusstake som tack. Vid kvarnen var det dans runt majstången och olika aktiviteter som tombola, pilkastning, säckhoppning, potatislöpning m m. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som ställt upp för att skapa detta lyckade arrangemang.
Den sedvanliga fotbollsmatchen mellan öns Östra och Västra sida spelades på söndagen under midsommarhelgen på den välklippta fotbollsplanen under ledning av domaren Bengt Elison. Detta år var det Västra sidan som vann matchen.
Simskola: Årets simskola var traditionsenligt veckorna 28 och 29.

 Edholma i december 2017

 

 Peter Carlson

ordförande Edholma Tomtägareförening