Edholma Båtunion EBU

Informationen om EBU underhålls av Magnus Rittnor, Edholma 1:22.

Synpunkter på sidan?
maila: magnus.rittnor@gmail.com
eller ring 070-715 58 87

Årsavgiften är 1300 kr, betalas till PG-150 44 19-1

Obs! Vid betalning, ange båtplats nummer.

Edholma Båtunions Styrelse:

Ordförande och miljöombud
Bengt Elison
bengt.elison@briab.se

Sekreterare
Magnus Rittnor
magnus.rittnor@gmail.com

Kassör
Thomas Calissendorff
thomas.calissendorff@gmail.com

Ledamot
Peter Hagman
Anders Gillners

Revisorer
Staffan Törnberg

Valberedning
Roland Palmblad

Årsmötes protokoll

EBU Protokoll Årsmöte 2017

EBU Protokoll Årsmöte 2016

EBU Årsmötesprotokoll 2015

EBU Protokoll Årsmöte 2014

EBU Protokoll Årsmöte 2013

2 thoughts on “Edholma Båtunion EBU”

Kommentera