Askholmarna ansluts till EVA:s nät

Fastightsägarna på Askholmarna, max 6 st, har beslutat att bilda en samfällighet för vatten och avlopp. Den nya samfälligheten kommer att lägga ledningar under vattnet mellan Stora Askholmen och Edholma och ansluta till EVA:s nät vid fotbollsplanen. Askholmarnas samfällighet (AVA ?) ansvarar för sitt eget nät fram till anslutningspunkten och kommer att bidraga i proportion till antalet medlemmar till drift och underhåll av de delar av det nuvarande nätet som används gemensamt med EVA.