Edholma Båtklubb EBK

Informationen om EBK underhålls av Sten Hultman, Edholma 1:119.
Har du synpunkter på sidan kontakta gärna mig på adress
sten_hultman@hotmail.com

 

Edholma Båtklubbs Styrelse:

Ordförande
Patrik Mettävainio                073 – 315 74 70
patrik.mettavainio@skanska.se

Sekreterare
Peter Carlsson                        070 – 732 52 88
edholma@gmail.com

Kassör
Jan Janonius                             070 – 847 89 58
janoniusjan@gmail.com

Suppleanter
Bo Zetterqvist                         073 – 660 05 14
Peter Svensson                       073 – 155 40 51

Revisorer
Bo Samuelsson                       070 – 635 40 19
Johan Dolva Törnberg       08 – 541 327 47

Hamnkapten
Helene Svensson                  070 – 919 71 80

Valberedning
Hans Serving                           070 – 719 36 05
Staffan Törnberg                   073 – 684 32 43
Lars-Åke Fredberg              070 – 549 07 90

 

 

Stadgar för Edholma Båtklubb

 

Regler för Edholma Båtklubbs område 

 

Senaste nytt i EBK