Simskola 2016

Det blir simskola på Edholma i år också!

Louise Jahnke Ask & Håkan Ask har lyckats få tag i en yngre siminstruktör från Saltsjöbadens Simsällskap som under vecka 27-28 (4-15 juli) kan leda simskolan.

Vi är medvetna om att veckonumren inte är enligt tradition men vi har utgått från instruktörens önskemål.

Barnen delas upp i grupper efter ålder och kunskap.

De minsta barnen är först i vattnet klockan 13 och lektionstiden är cirka 40 minuter.

Pris 300 kr/barn och vecka, båda veckorna 450 kr/barn.

Anmälan löpande till: hakan.ask@hotmail.se, sms 070-485 96 30

Ange barnets namn, ålder, förkunskap (kan simma eller ej, senaste märket) och om anmälan avser 1 eller båda veckorna.

För att simskolan i år skall bli av behöver vi förutom föranmälda deltagande barn även hjälp med att hämta och lämna siminstruktören i Engarn samt föräldrastöd på bryggan då barnen är i vattnet.

Vi hoppas på god uppslutning så ses vi i badviken i sommar!

Louise Jahnke Ask & Håkan Ask