Edholma utan vatten

Orsaken till att Edholma blev utan vatteförsörjning från Roslagsvatten 25/11 – 26/11 var att entreprenören som bygger ut spillvattenledningarna från Skarpö till Vaxön via Skutvikshagen och korsar EVA:s ledningar grävde av vår vattenledning. Skadan är nu reparerad.