Slut på fiber erbjudande

Den 1 nov 2010 avslutades möjligheten för Edholmas fastigheter att få optisk fiber indraget till särskilt introduktionspris.

Ni som nu vill ansluta er hänvisas till Hans Clasén, Ecofibre AB, tel 0735 455 549 för information om förutsättningar, villkor och pris