Fiber försening

Lägesrapport 2012-05-19

Som flera av Er hörde i söndags så gör vi allt för att få fart på utbyggnaden av fibernätet på Edholma med målsättningen att allt ska vara klart senast i november i år. Anledningen till att vi inte genomförde utbyggnaden 2011 är tre. Tillstånd för byggnation, på Vaxön och över till Edholma skulle samordnas med Aktivhus, som planerade utbyggnad på Vaxön och Kullön. Detta projekt rann ut i sanden. Vi hade även missbedömt tiden då allt kanalisationsarbete skulle vara klart. Vi kan inte dra fiber innan all kanalisation (slang för fiber) är klar ute på Edholma. Det tredje problemet var LÅF markentreprenad som krävde ökad ersättning mm och som inte har samarbetat som planerat. Detta är historia och nu måste vi se framåt. De tillstånd som behövs ligger hos Vaxholm Stad, Länsstyrelsen för behandling. Tillstånd från Trafikverket är klart. Vi bevakar detta för att det ska gå så fort som möjligt.

Innan vi kan börja själva utbyggnaden måste vi dock få Ok från alla som tecknat avtal. Det avtal Ni skickat in skulle vara bekräftat inom 1 år för att gälla. Tiden för detta har gått ut. Jag måste få ett ok från Er, går bra att Ni svarar på detta mail, att Ni accepterar att vi tecknar avtal nu. Jag bifogar Ert mail svar till avtal som jag skrivet på och skickar tillbaka till Er. Detta är enklare än att vi ska skriva på helt nya avtal.

Det är några som inte skickar in avtal. Det är även några där jag saknar information om förläggning av kanalisation på egen tomt. Jag kontaktar Er separat.

Har Ni några frågor, återkom gärna till mig.

När det gäller frågor om tjänster mm, gå in och titta på www.vaxholmstadsnat.se

Hans Clasén

Ecofibre/Teknikbyrån Kabel-TVAB