Dags att betala årsavgiften till ETF

Årsavgift för innevarande år 2017

Avgiften betalas till Plusgirokonto 35 40 09-3
Senast den 2017-08-30

SUMMA PER FASTIGHET: 700,00 kr

Ange vilken fastighet/fastigheter inbetalningen gäller.

Om du har några frågor om årsavgiften kan du kontakta Johan Lundin
johan-165@hotmail.com