Stort tack till alla som deltog i EBK:s arbetsdag !

Nu är alla Y-bommar uträtade och gräsytorna klippta och klubbhuset uppsnyggat och allt gammalt virke och övrigt skräp bortkört till soptippen. Vi har nu en ännu finare båtklubb. Allt arbete utfört i bästa sommarväder !

Tack !

Hamngruppen