Alla inlägg av Sten Hultman

Nu är det dags för vattenavläsning igen

Snart är det dags för den årliga avläsningen av alla fastigheters individuella vattenmätare. Som vanligt så kommer avläsningarna göras i augusti.

Den 13–14 augusti (lörd-sönd) kommer representanter från EVA gå runt till fastigheterna. Det är då mycket viktigt att mätarna är tillgängliga för kontroll och du måste då se till att någon är på plats vid din fastighet den 13–14 augusti för att visa EVAs representanter till din mätare och, i förekommande fall, låsa upp.

Frågor om mätaravläsningen kan du skicka till eva.edholma@gmail.com alternativt ringa till Anna Björkgren, mobil 0708836464.

Vänligen notera att EVA har rätt att schablondebitera fastigheter som vi inte får in mätaruppgifter från. Det innebär att vi kan fakturera enskilda fastigheter för 200 m3 i vattenförbrukning, i brist på korrekta mätaravläsningar.
Det är mycket enklare för både EVA och dig som fastighetsägare om vi istället får in de nödvändiga uppgifterna om mätarna i tid och vi ber därför alla att hjälpa till så mycket det går för att avläsningarna ska göras snabbt och smidigt.

Arbetsdag i Edholma Båtklubb lördagen 17/6 kl 09.00

I år är temat för dagen Y-bommar.

Vi ska räta ut de som är krokiga.

Komplettera trädetaljerna.

Byta trasiga bomändar.

Allmän uppstädning av området mm.

Bra om var och en tar med sig lämpliga handverktyg, skruvdragare, bits mm.

Eftersom vi har en hel del gammalt virke och annat skräp som behöver transporteras till soptippen vore det bra om någon kunde ställa upp med bil och släpvagn för detta. Hör i så fall gärna av dig  (070-7428698).

Välkomna

Roger

EVA:s vatten stängs av för felsökning

Vi har under en lång tid observerat ett orimligt stort vattenuttag ur EVA:s system på Edholma. Förbrukningen framgår av avläsningar på Roslagsvattens mätare på Vaxön. Att något är fel styrks också av att avläsningarna på fastigheterna år 2015 visade på ett betydligt större svinn än tidigare. Med svinn menas här skillnaden mellan avläsningen på Vaxön och summan av all avläsningar på fastigheterna. Detta svinn var redan tidigare stort och har inte kunnat förklaras. För att lokalisera felet har vi gjort upprepade mätningar på tider när vattenförbrukningen på ön borde vara mycket liten och även vissa andra åtgärder. Orsaken till det stora vattenuttaget är dock fortfarande okänt. Det vi nu behöver fastställa är om felet ligger på någon fastighet eller i EVA:s nät. För att göra detta behöver vi stänga av serviceventilerna till samtliga fastigheter och samtidigt avläsa vattenmätarna på Vaxön. Om det visar sig att utflödet upphör ligger felet på någon fastighet och vi kan genom successiv inkoppling av fastigheterna lokalisera felet. Fortsätter utflödet så ligger felet inom den del som EVA tillsammans med Roslagsvatten ansvarar för.

Denna test kommer att utföras nu på måndag, 14 mars. Vattnet kommer då att vara avstängt med början kl 10.00.

Hur lång tid arbetet tar är omöjligt att säga på förhand. Det är helt beroende av de mätresultat vi får under testen.
När vattnet åter kan tas i bruk meddelar vi detta omedelbart via e-post.
Det är viktigt att inget vatten tappas ur nätet medan mätningarna pågår även om serviceventilen till den egna fastigheten är öppen.

/styrelsen