Grovsopor 2 september kl. 14.00-14.45

På lördag 2 september kl. 14.00-14.45 kommer sopbåten och hämtar grovsopor.
OBS! Alla är ansvarig för att bära på soporna på båten om man ställt sopor vid bryggan.