Kallelse till ordinarie Årsmöte med Edholma Tomtägareförening.  

På grund av rådande pandemi situation så skjuter föreningen på årsmötet fram till den 13/9 kl 13.00 på Tornvillan, Vaxholm.  

Formellt sett så öppnas mötet vid Kvarnen den 31/5 kl 13.00 för att genast ajourneras till den 13/9 kl 13.00 på Tornvillan, Vaxholm.

Ny påminnelse/ inbjudan kommer att skickas ut högst 30 dagar och minst 14 dagar innan, med samtliga dokument igen Informellt sett, så kommer bara två från styrelsen och en revisor bara att närvara, ingen medlem förväntas deltaga.

ETF resultat- och balansräkning 2019 samt budget 2020 – Blad1

ETF 200531 Kallelse till Årsmöte