Dags att betala ETF´s årsavgift

Årsavgift för innevarande år 2016

Avgiften betalas till Plusgirokonto 35 40 09-3
Senast den 2016-10-31

SUMMA PER FASTIGHET: 700,00 kr

Ange vilken fastighet/fastigheter inbetalningen gäller.

Om du har några frågor om årsavgiften kan du kontakta Johan Lundin
johan-165@hotmail.com